ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
25230 Кула
Подрачун: 840-24661-59


Датум: 21.02.2019.

Предходно стање средстава на подрачуну Дома здравља 2,292,794.30
Прилив од РФЗО-а за примарну зз
Прилив од РФЗО-а за стоматологију зз
Прилив од партиципације 4,050.00
Остали прилив средстава
Исплаћено 156,817.81
Стање средстава на подрачуну Дома здравља 2,140,026.49

 

Извршена плаћања по наменама :

 

НАМЕНА ИЗНОС
Плате
Превоз запослених
Енергенти
Лекови у примарној зз-ампуле
Лекови ван уговора-Сандостатин,Соматулин
Вакцине
Санитетски потрошни материјал
Остали материјални трошкови у пзз 45,149.41
Остали материјални трошкови у стоматологији 111,668.40
Отпремнине у пзз
Отпремнине у стоматологији
Јубиларне награде у пзз
Јубиларне награде у стоматологији
Погребни трошкови
Лекови на рецепт
Помагала
Остале исплате
Укупно извршено плаћање: 156,817.81

 

21.02.2019. Спецификација плаћања по добављачима

 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ
Укупно:

 

 

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
 Укупно:

 

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК
Orion telekom 26,509.49
 Провизија СДК 18,639.92
 Укупно: 45,149.41

 

ЕНЕРГЕНТИ
 Укупно:

 

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК – СТОМАТОЛОГИЈА
 Neo Yu Dent 111,668.40
 Укупно: 111,668.40

 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ – ВАН УГОВОРА
 Укупно:

 

 

ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
 Укупно:

 

ПОМАГАЛА
 Укупно: